Kambuzuma - House

USD 43,000

Ref.: BRE0560
In a very quiet SECTION 6 OF KAMBUZUMA is located this beautiful well extended house comprised of 4 bedrooms, ensuite bathroom, spacious lounge, separate dining room, large kitchen, common bathroom, boundary walling and gated.
IMBA IYI YAKAPAMHIDZIRWA ZVAKANAKA ZVINODADISA.
INE DURA WALL NE GHEDHI RINO SIRAIDA.
TIFONEREI KUTI TIRONGE ZVEKUTI MUENDE KUNO RATIDZWA.

Property Size in m2300 m²
Property Title TypeFull Title Deeds
Bedrooms4 bedrooms

Bard real estate